Juridische informatie

1. Presentatie van onze website

In overeenstemming met de wet nr. 2004-2005 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie biedt onze website het publiek informatie over ons bedrijf.
Wij nodigen u uit onze juridische mededeling zo vaak mogelijk te raadplegen, zodat u deze vaak kunt lezen

De website www.pibeste.fr behoort toe aan Camping du Pibeste – , waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres Lavedanlaan 65400 AGOS VIDALOS.
LUC Dusserm is verantwoordelijk voor de publicatie en zijn e-mailadres is: [email protected]
De webmaster, Juan Naveira – Alcimia, is verantwoordelijk voor het beheer van de site. Zijn e-mailadres is: [email protected].

De website wordt gehost door het bedrijf Celeonet (in onderaanneming van Alcimia).

Credits: deze juridische kennisgevingen werden gegenereerd en aangeboden via deze tool http://www.g7design.fr/g7blog/g7design/un-generateur-de-mentions-legales-gratuit.html. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Door onze website www.pibeste.fr te gebruiken, aanvaardt u volledig de algemene gebruiksvoorwaarden vermeld in onze juridische mededeling. Toegankelijk voor alle soorten bezoekers, is het belangrijk op te merken dat de website onderbroken kan worden voor onderhoud door Camping du Pibeste. De data en tijdstippen van onderbrekingen zullen niettemin vooraf aan de gebruikers worden meegedeeld.

3. Producten of diensten aangeboden door www.pibeste.fr

In overeenstemming met zijn communicatiebeleid beoogt de website www.pibeste.fr de gebruikers te informeren over de diensten van Camping du Pibeste, die ernaar streeft nauwkeurige informatie over zijn activiteit te verstrekken. Onjuistheden of weglatingen kunnen echter voorkomen: het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website www.pibeste.fr.

4. Contractuele beperkingen

De informatie op onze website www.pibeste.fr is onderworpen aan kwalitatieve procedures om de betrouwbaarheid ervan te garanderen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische onnauwkeurigheden in onze uitleg.
Als u fouten opmerkt in informatie die wij mogelijk hebben weggelaten, aarzel dan niet om ons daarvan op de hoogte te stellen per e-mail op [email protected].

Links direct of indirect naar onze website www.pibeste.fr staan niet onder controle van ons bedrijf. Daarom kunnen wij de juistheid van de informatie op deze andere websites niet garanderen.

Aangezien de website www.pibeste.fr gebruik maakt van JavaScript-technologie, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Bovendien, elk ander type van gevolg verbonden aan het gebruik van de website www.pibeste.fr, direct of indirect (bug, incompatibiliteit, virus, verlies van markt, enz.).

5. Intellectuele eigendom en website-inhoud

De redactionele inhoud van de website www.pibeste.fr behoort uitsluitend toe aan Camping du Pibeste. Elke inbreuk op het auteursrecht is strafbaar op grond van artikel L.335-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom, met een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 150.000 euro.

De site www.pibeste.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beledigende, racistische, lasterlijke of pornografische opmerkingen die in de interactieve ruimten worden gemaakt. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met de waarden van het bedrijf of met de in Frankrijk geldende wetgeving.

Door de website www.pibeste.fr te bezoeken, aanvaardt de gebruiker ook de installatie van cookies op zijn computer.

6. Persoonsgegevens, respect voor uw privacy en uw vrijheden

Alle informatie die op de website www.pibeste.fr wordt verzameld, wordt gebruikt voor het gebruik van ons platform, zoals het bestelformulier of het verzoek om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Bovendien kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de pagina te klikken.
Camping du Pibeste verbindt zich ertoe geen enkele informatie betreffende de gebruikers van de website op welke manier dan ook over te dragen (verkoop, ruil, lening, verhuur, schenking).

Overeenkomstig de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van de hem/haar betreffende gegevens. Dit recht kan op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar [email protected], of door een verzoek per post te sturen naar het volgende adres Lavedanlaan 65400 AGOS VIDALOS.

7. Toepasselijk recht en betrokken wetten

De website www.pibeste.fr is onderworpen aan de Franse wet nr. 2004-2005 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in het internet.